Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe


Numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-YOU-000086569


Czas trwania projektu:

01.10.2022 – 31.03.2025

O projekcie

Przez dwa i pół roku konsorcjum MOVE & ACT będzie realizować projekt, który wspiera rozwój konkretnych umiejętności cyfrowych, kreatywnych i przedsiębiorczych u młodych ludzi. Głównym celem rozwoju tych umiejętności jest pomoc młodym ludziom w kształtowaniu tożsamości europejskiej, zwiększeniu ich szans na zatrudnienie, zabraniu głosu i współdziałaniu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.