Επιχειρηματικότητα και ψηφιακές δεξιότητες για την ενδυνάμωση των νέων


Αριθμός σχεδίου: 2022-1-PL01-KA220-YOU-000086569


Διάρκεια προγράμματος:

01.10.2022 – 31.03.2025

Σχετικά με το πρόγραμμα

Για δυόμισι χρόνια η κοινοπραξία του MOVE & ACT θα εργάζεται σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο που υποστηρίζει
την ανάπτυξη συγκεκριμένων ψηφιακών, δημιουργικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τους νέους.
Ο κύριος σκοπός αυτής της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει τους νέους να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα,
να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, να υψώσουν τη φωνή τους και να αλληλεπιδράσουν με την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.